Работа, религия и дейности

Докато сте в затвора, трябва да имате възможност да водите живот, възможно най-близък до живота на свобода. Това означава, че трябва да Ви бъдат осигурени достатъчно ежедневни дейности, включително възможността да изповядате Вашата религия, да учите, да работите и да спортувате.

Основни дейности

Трябва да са Ви осигурени някои минимални основни дейности, като ежедневни физически упражнения на открито или практикуването на основни религиозни ритуали. Въпреки това, степента, до която трябва да се предоставят други дейности, зависи от наличните ресурси и от Вашия режим в затвора.

Основни дейности и човешки права

Липсата на ежедневни дейности, в комбинация с други неадекватни условия, може да доведе до физическо и психическо влошаване и може да наруши забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Невъзможността да практикувате религията си може да наруши свободата Ви на вероизповедание. 

За този раздел

Този раздел на ръководството разяснява Вашите права на образование, работа, физически упражнения на открито и правото да изповядате религията си и степента, до която би трябвало да можете да упражнявате тези права в затвора.

Прочетете повече за различните видове ежедневни дейности:

Последно обновяване 10/07/2020