Нашето ръководство

Да разбираме правата на човека

Достъпно в 11 държави

Нашите ресурси

Как действат правата на човека в ежедневни ситуации

Какво представлява това ръководство:

Нашата мисия

Всеки има право да знае правата си

Налично на единадесет езика, Ръководството по правата на човека е платформа както за информиране относно правата на човека, така и за гражданско образование. То предлага ресурси и инструменти, които помагат на гражданите, на служителите в обществения сектор, на учителите и учениците да разберат какво са правата на човека и как работят те в ежедневни ситуации.

Разработено от мрежа от организации от цяла Европа, Ръководството по правата на човека е създадено с идеята, че всеки има право да познава правата си. Мисията ни е да предоставим адаптирано към отделните държави, многоезично и на достъпен език ръководство, което да насърчи разбирането на правата на човека и ангажираността с тях, да насърчи гражданското участие и да подпомага доброто управление и зачитането на върховенството на закона.

Нашата история

Разработено в Балтийските държави за Европа и света

Ръководството по правата на човека е инициатива на базираната в Рига организация Балтийска общност за правата на човека (Baltic Human Rights Society) и е разработено като балтийска инициатива. За първи път е публикувано онлайн в Латвия през 2016 г., а след това в Естония и Литва през 2017 г. За да се даде старт на инициативата, през 2015 г. в Рига беше организирана първата Балтийска конференция за образование в областта на правата на човека, в която участваха представители на правителството, държавните институции, международни и неправителствени организации и академичните среди.

Ръководството стана европейска платформа и мрежа, когато стартира в България през 2019 г., в Словения и Словакия през 2021 г., във Франция и в Хърватия през 2023 г. През 2023 г. над собствени версии започнаха да работят Украйна, Молдова и Грузия.

Нашите поддръжници

Подобряване на образованието в областта на правата на човека и гражданството

Ръководството за правата на човека е съфинансирано от Европейския съюз, Nordplus в скандинавско-балтийските страни, фонд „Активни граждани“ (EEA и Norway Grants), Министерството на външните работи на Нидерландия и Министерството на външните работи и Министерството на културата на Латвия.

Наръчникът по правата на човека е подкрепен от Защитника на правата на човека на Франция (Омбудсман), Националната консултативна комисия по правата на човека на Франция, националния адвокатски съвет на Франция, Националната комисия на ЮНЕСКО, Омбудсмана на Латвия, Министерството на образованието и науката на Латвия, Посолството на Нидерландия в Латвия, Министерството на социалните въпроси на Естония, Омбудсмана на Молдова и Съвета по равенство на Молдова.

„Наръчникът за правата на човека е добър пример за това как да се информират хората за техните права по прост начин чрез практически ситуации и примери от ежедневието“.
Юрис Янсонс, омбудсман на Латвия