Упражнения на открито и други дейности

Трябва да имате възможност да запълните свободното си време с дейности, във възможно най-висока степен.

Като цяло, това включва възможност за четене, писане, физически упражнения, занимания по интереси, които са съвместими с живота Ви в затвора. Имате право да прекарвате поне един час на открито всеки ден. Степента, до която трябва да Ви бъдат осигурени други дейности, зависи от ресурсите на затвора.

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020