Затвори

Фактът, че сте в затвора, не означава, че губите човешките си права. Те трябва да се спазват, въпреки че сте лишен/а от свободата си. Това ръководство обяснява основните Ви човешки права в затвора и как те трябва да бъдат гарантирани.

Основания за лишаване от свобода

Може да попаднете в затвора, ако:

  • съдът Ви признае за виновен/а за извършването на престъпление и Ви осъди да изтърпите наказание лишаване от свобода или
  • сте задържан/а под стража по време на процеса и очаквате окончателното решение по Вашето дело

Престъпленията, за които можете да бъдете осъден/а на лишаване от свобода, се съдържат в българския Наказателен кодекс. 

Лишаване от свобода и човешки права

В областта на правата на човека затворът и другите форми на задържане се считат за лишаване от свобода. Макар и лишен/а от свобода, докато е в затвора, човек не губи правата си. Затворниците имат право да живеят по начин, който се доближава до живота на свобода, във възможно най-висока степен.  

Това означава, че можете да установявате приятелства, да поддържате контакт със семейството си, да работите и да учите, да гласувате на избори, да се чувствате в безопасност и да сте здрави. Държавата има задължението да гарантира това. Тя отговаря за условията на живот, медицинското обслужване, сигурността и други аспекти на живота в затвора.

За ръководството

Това ръководство обяснява при какви условия трябва да живеят затворниците; как служителите на затвора трябва да се отнасят към лишените от свобода; какви трябва да са медицинските грижи, които получават затворниците; как затворниците могат да общуват с външния свят, както и вида на работата, религиозните и други дейности, в които те могат да участват. То ще обясни също как затворниците могат да отправят оплаквания по въпроси, свързани с тяхното лишаване от свобода. За Вашите права при задържане под стража, прочетете повече в раздел Задържане под стража.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Прочетете повече за правата си в затвора:

Последно обновяване 16/12/2022