Възможността за получаване на образование или професионално обучение в затвора е силно препоръчителна, но не е задължителна по отношение на пълнолетните затворници.

В България училищата в затворите са част от общата образователна система и следват същите стандарти и учебни програми, като тези на останалите общообразователни училища в страната. Съгласно българското законодателство, затворниците, които посещават училище или други форми на обучение, намаляват срока на наказанието си, като два учебни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Вашето участие в образователни, обучителни и квалификационни дейности е важно, тъй като то ще бъде взето под внимание, когато затворническите власти или съдът оценяват Вашата степен на поправяне и шансовете Ви за успешна реинтеграция в обществото. 

Прочетете повече за вид образование, който Ви интересува:

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020