Полагането на труд в затвора не е задължително, но активното участие в трудова дейност се стимулира и отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание на лишените от свобода.

Докато сте в затвора, имате право да кандидатствате за платена работа, ако има обявени свободни позиции. Но не можете да изисквате от администрацията на затвора да създаде позиция специално за Вас. Може също да бъдете включен/а в доброволен неплатен труд. Съгласно българското законодателство, затворниците, които извършват платен или неплатен труд, намаляват срока на наказанието си, като два дни работа се зачитат за три дни лишаване от свобода.

Прочетете повече за специфичните правила за полагане на платен и неплатен труд:

Ресурси

Последно обновяване 15/03/2024