Свобода на вероизповеданието

Докато сте в затвора, имате право да изповядате религията си. Това означава, че трябва да Ви бъде позволено да изпълнявате основните ритуали и практики, предписани от Вашата религия, които могат разумно да бъдат изпълнени в затвора, но като се спазва реда, безопасността и сигурността на мястото за лишаване от свобода.

Религиозни практики

Съществуват различни начини да изповядате религията си в затвора. Те могат да включват:

  • молитви
  • притежаване на религиозна литература и предмети
  • специална диета (като вегетарианска диета)
  • срещи с членове на духовенството на Вашата религия
  • посещение на религиозни служби, които се организират в затворите

Забележка Имайте предвид, че администрацията на затвора не е длъжна да изпълнява изискванията на Вашата религия, ако са изключително сложни за изпълнение. 

пример Ако Вашата религия изисква специална диета, която включва редки и скъпи продукти или сложни методи на приготвяне, администрацията на затвора може да откаже да предостави такава диета.

Вашите задължения

Имайте предвид, че трябва да уважавате религиозните убеждения на другите затворници по същия начин, по който те трябва да уважават Вашите. Ако не принадлежат към никоя религия, трябва да уважавате и това.

Не можете да използвате религиозните си убеждения, за да оправдавате неспазването на задълженията си в затвора.

пример Най-вероятно няма да Ви бъде позволено да използвате религиозните си убеждения като причина за неспазване на хигиенните изисквания.

Ограничения

Вашата свобода да изповядате религия по всички изброени по-горе начини може да бъде ограничена само, ако ограничението е предвидено в закона,  необходимо е за защитата на законни интереси и е пропорционално спрямо конкретния случай. Тези законни интереси могат да бъдат например защита на сигурността и добрия ред в затвора, защита на правата на другите затворници и т.н.

пример Ако Вашите религиозни ритуали включват остри предмети или вещества, които не са разрешени в затвора, забраната за използването им поради съображения за безопасност няма да доведе до нарушение на Вашите права.

Ограниченията не трябва да се прилагат по незаконен начин. Човек не трябва да бъде възпрепятстван да провежда религиозни практики, само защото те са част от по-малко известна религия или защото има известни предразсъдъци срещу нея в обществото.

Какво нарушение на правата на човека може възникне?

Свобода на религията

Ако администрацията на затвора незаконно забрани или направи невъзможно да изповядате религията си, това може да наруши свободата Ви на вероизповедание. Вашите права най-вероятно ще бъдат нарушени, ако персоналът на затвора Ви попречи да изпълнявате някои религиозни ритуали, без дори да прецени рисковете от тези ритуали или без да посочи причини за такава забрана.

Забрана за дискриминация или неравно третиране

Ако Ви е забранено да изповядате своята религия, когато други затворници са имали такава възможност или определено ограничение е наложено на дискриминационни основания, това може да доведе до нарушение на забраната за неравно третиране или дискриминация.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, до съда или до Комисията за защита от дискриминация. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Ресурси

Последно обновяване 15/03/2024