Здраве

Администрацията на затвора е отговорна за Вашето благосъстояние, докато сте в затвора, включително за Вашето физическо и психическо здраве.

Ако се нуждаете от медицинска помощ, администрацията на затвора трябва да осигури да бъдете прегледан/а от подходящ лекар, без неоправдано забавяне.

Медицински грижи и човешки права

За да се прецени дали медицинските грижи в затвора отговарят на стандартите на правата на човека, трябва да обърнете внимание на следните основни въпроси:

  • Имали ли сте достъп до лекар, когато е било необходимо?
  • Бяхте ли прегледан/а правилно?
  • Бяхте ли лекуван/а ефективно?

Разходи

Съгласно българското законодателство, всички лишени от свобода придобиват статут на здравноосигурени лица от момента на задържането. Месечните здравно-осигурителни вноски са за сметка на държавния бюджет и се превеждат чрез Министерството на правосъдието.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството ще разясни каква медицинска помощ и лечение трябва да бъдат осигурени и кога липсата им може да доведе до нарушаване на Вашите човешки права.

Последно обновяване 18/01/2020