Отношение и безопасност

Имате право да бъдете в безопасност и да се чувствате сигурни в затвора.

За да бъде осигурена безопасността Ви в затвора:

  • персоналът на затвора трябва да спазва Вашите човешки права и достойнство. Те не могат да използват правомощията си, за да упражняват вербално или физическо насилие спрямо Вас.
  • персоналът на затвора трябва да Ви предпази от други затворници, които могат да упражняват тормоз или насилие спрямо Вас.

Като лишен от свобода, Вие имате задължението да предотвратявате потенциални конфликти, като уведомявате за тях персонала на затвора.

Отношение от страна на служителите в затвора

Служителите в затвора имат известна власт над Вас. Следователно, те трябва да я упражняват по неутрален и безпристрастен начин. Това означава, че служителите трябва да зачитат Вашите човешки права по време на работа и посредством поведението си, независимо от това кой сте и какви престъпления може да сте извършил/а.

Като цяло, това означава, че те не могат да Ви изтезават, да използват прекомерна сила спрямо Вас или да Ви подлагат на нечовешко или унизително отнасяне. Такова отнасяне може да включва физическо или вербално насилие и унижение, като например: продължителна употреба на обиден език, отричане на Вашите права, подлагане на ненужни обиски или използване на методи за наказание, които не са позволени от закона и са забранени от стандартите за правата на човека.

Изключения

Съществуват изключителни ситуации, при които на персонала на затвора е разрешено да наказва лишените от свобода за определени нарушения или дори да използва сила. Например, когато вътрешните разпоредби на затвора са били нарушени или когато затворниците представляват опасност за себе си или околните. Научете повече за реда в затвора и мерките за сигурност.

Защита от други лишени от свобода

Персоналът на затвора не трябва да Ви поставя в контакт с хора, които биха могли да Ви нападат или наранят, например, като Ви настанява в една и съща килия с тях. Също така, служителите трябва да правят всичко възможно, за да предотвратят евентуални конфликти между Вас и другите лишени от свобода. При наличие на конфликт, администрацията на затвора трябва да го разследва обстойно и да предприеме действия за предотвратяване на други подобни конфликти в бъдеще.

Вашите задължения като лишен от свобода

Не само администрацията на затвора и персоналът са отговорни за Вашата безопасност. Като затворник, Вие имате задължението да предупреждавате персонала на затвора, ако смятате, че сте в опасност или може да възникне конфликт между Вас и други затворници.

Ако смятате, че служители на затвора упражняват насилие спрямо Вас, можете да подадете жалба до директора на затвора, прокурора или административния съд. Ако сте пострадал/а от насилие или друго престъпление, извършено от служители на затвора, трябва да подадете жалба до прокуратурата. 

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Ако администрацията на затвора не изпълни задължението си да Ви защити, това може да доведе до нарушаване на забраната за изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или дори на правото на живот.

Ако не успеете да предотвратите конфликт, като пропуснете да уведомите за него служителите на затвора, когато това уведомяване е било възможно, претенцията Ви, че служителите не са Ви защитили може да е неуспешна, особено, ако те не е имало как да знаят за този конфликт. В този случай служителите не могат да бъдат изцяло отговорни за Вашата сигурност и нарушаването на Вашите човешки права.

Относно раздела

В този раздел можете да прочетете повече за отговорностите на администрацията на затвора да осигури безопасността Ви, както и за Вашите задължения да се предпазвате от потенциални конфликти с други лишени от свобода. В раздела, също така, се разяснява в какви ситуации какви нарушения на правата на човека могат да възникнат. За повече информация относно употребата на сила от страна на служителите на затвора, вижте раздел поддържане на реда в затвора.

Последно обновяване 15/03/2024