Задържане под стража

В някои ситуации лице, което е обвинено в извършване на престъпление, може да бъде задържано под стража. Но задържането под стража трябва да бъде осъществено законосъобразно и със зачитане на правата на човека.

Задържането под стража означава, че сте задържан, докато полицията разследва престъплението и може да продължи по време на съдебната фаза. Дали да Ви задържат, трябва да се реши от съда. Може също да бъдете задържан/а, когато съдебният процес вече е започнал. Тогава решението да Ви задържат се взема от същия съд, който разглежда делото Ви. В България задържането се осъществява в следствен арест.

Може да бъдете задържан под стража, ако съдът сметне, че има основателна причина за това. Основанията за задържането Ви трябва да бъдат ясно разписани в закона. В България те са предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. По време на задържането Вие сте лишен/а от свобода и може да се чувствате особено безпомощни и уязвими. Задържането се счита за най-рестриктивната мярка за неотклонение в досъдебното производство. Следователно решението да се задържи някой не трябва да се взема лекомислено. Как да разберете дали то е осъществено на законни основания и следвайки правилните процедури?

За това ръководство

Това ръководство разяснява защо и как може да бъдете задържан/а под стража; основните права, които имате, когато сте задържан/а; къде ще бъдате задържан/а, как трябва да се отнасят с Вас и какво трябва да се случи при освобождаването Ви. То също ще обясни как можете да се оплачете за нарушения, свързани с Вашето задържане.

Ресурси

Последно обновяване 01/02/2020