Кореспонденция и свиждания

Трябва да можете да запазите и поддържате възможно най-нормални лични и семейни отношения с хората извън затвора. Също имате право на кореспонденция с адвоката си и държавните институции, която не подлежи на проверка.

Право на комуникация с външния свят

Администрацията на затвора трябва да гарантира, че имате възможност да общувате със семейството си, с приятели, с адвокат, с лекар и с други лица. Комуникацията с външния свят включва изпращане на писма, обаждания и свиждания.

Ограничения

Комуникацията Ви с лица извън затвора може да бъде ограничена само от съображения за сигурност. Когато администрацията на затвора ограничава свободата Ви да изпращате и да получавате писма или се обаждате на хора извън затвора, трябва да има основателни причини за такива ограничения.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството разяснява с кого, по какъв начин и колко често трябва да Ви бъде разрешено да комуникирате с външния свят и какви човешки права могат да бъдат засегнати в това отношение.

Прочетете повече за следните видове комуникация:

Последно обновяване 10/07/2020