Речта на омразата насърчава омразата или насилието срещу лица или групи на основата на определени признаци. Тя не се ползва със защитата на свободата на изразяване. Това означава, че държавата може законно да пресича или наказва изразяване, което е реч на омразата.

Определение

Речта на омразата е форма на подбуждане, разпространение или оправдаване на омраза и насилие спрямо лице или група от хора на основата на определени характеристики като раса, етнос, пол, възраст, сексуална ориентация, вяра или здравословно състояние.

Какво може да се счита за реч на омразата?

Линията между това кое може и кое не може да се счита за реч на омразата е тънка. Ето защо е важно внимателно да отличаваме речта на омразата от други обидни, непопулярни или крайни възгледи и изразяване. Така например едно изявление може да е противно на мнението на мнозинството, да се счита за обидно и да се усеща като омразно, но все пак да не извършва точно подбуждане към омраза или насилие.

Реч на омразата срещу свобода на изразяването

Речта на омразата е в разрез с основните ценности на демократичното общество. Тя подтиква или оправдава нетолерантността срещу определени хора на основата на идеята, че тези хора са различни поради определени свои характеристики. Ето защо речта на омразата не се ползва със защитата на свободата на изразяването и е престъпление, което законно може да бъде възпирано и наказвано.

Относно този раздел

В този раздел можете да научите кои са формите на изразяване, които могат да се считат за език на омразата, какви са различните видове отговорност и как да подадете оплакване.

Ресурси

Последно обновяване 18/07/2023