Речта на омразата и обидната реч

Тънка е линията между това което може и това което не може да се разбира като реч на омразата. Макар обидните изявления и коментари да са лесни за разпознаване, да се определи дали могат да бъдат считани и за реч на омразата може да бъде трудно.

Изказвания, които са просто обидни, не могат автоматично да се считат за реч на омразата. Несъмнено е, че свободата на изразяване не се отнася само до изказвания или съдържание, което е добре прието или считано за необидно или неутрално. Тя защитава и това изразяване, което обижда, шокира или смущава.

По тази причина е важно внимателно да отличим речта на омразата от други обидни, непопулярни или крайни форми на изразяване.

пример Дадено изявление може да е в разрез с мнението на мнозинството, да се счита за обидно и да се усеща като омразно, но да не подбужда към омраза или насилие.

Принципи

За да се отличи речта на омразата от легитимния обществен дебат е нужно да се съобразят следните принципи:

  • съдържанието на дадените изявления
  • контекстът, в който са били изказани те
  • целта на автора на тези изявления
  • начинът, по който аудиторията е възприела тези изявления

Отразяване на речта на омразата

Отразявайки въпроси, свързани с расизма или докато излъчват открит дебат, пресата и медиите може да отразят и примери за реч на омразата. Въпреки това обаче простото отразяване на въпроси, които са от обществен интерес, не бива да се бърка с подкрепа за самите изявления.

пример Журналист може да публикува интервю с расистка младежка организация, в което младежите изказват свой открито расистки лозунг. Журналистът или издателят не могат да бъдат държани отговорни за този лозунг, ако тя/той ясно се е разграничил/а от тези въгледи и те са били публикувани само, за да информират обществеността за расизма като актуален и дискутиран обществен въпрос.

Ресурси

Последно обновяване 18/07/2023