Речта на омразата насърчава омразата или насилието срещу лица или групи на основата на определени признаци. Тя не се ползва със защитата на свободата на изразяване и може да бъде законно пресичана и наказвана.

Определение

Речта на омразата е форма на подбуждане, разпространение или оправдаване на омраза и насилие спрямо лице или група от хора на основата на определени характеристики като раса, етнос, пол, възраст, сексуална ориентация, вяра или здравословно състояние.

Какво може да се счита за реч на омразата?

Линията между това кое може и кое не може да се счита за реч на омразата е тънка. Ето защо е важно внимателно да отличаваме речта на омразата от други обидни, непопулярни или крайни възгледи и изразяване. Така например едно изявление може да е противно на мнението на мнозинството, да се счита за обидно и да се усеща като омразно, но все пак да не извършва точно подбуждане към омраза или насилие. Повече за това как да разпознавате речта на омразата прочетете тук.

Форми на изразяване

Речта на омразата може да представлява не само публични речеви изявления, но може да се изрази и по други начини например със снимки, филми, карикатури и др.

пример Телевизионно интервю, в което имигрантите от Африка се сравняват с маймуни или когато се публикуват поредица от статии, представящи определена етническа група като източник на зло в страната и подбуждащи към използване на насилие срещу тази група.

Важно е да се осъзнае, че в днешно време речта на омразата може да се разпространява по много различни начини, включително в Интернет. Речта на омразата онлайн се разпространява и усилва и последиците от нея се подценяват. Потребителите смятат, че когато разпространяват реч на омразата, те са безнаказани и са защитени чрез своята анонимност. Подобно мислене, обаче, е неточно, тъй като публичните власти прилагат необходимите мерки за борба с речта на омразата и когато тя се разпространява онлайн.

пример Коментарите на лица в интернет портал за новини, които съдържат лични заплахи или обидни изрази, насочени срещу лицата, споменати в новинарската статия.

Речта на омразата срещу свободата на изразяването

Речта на омразата е в разрез с основните ценности на демократичното общество, защото насърчава нетолерантността, омразата или насилието срещу други хора. Държавата има задължение да защитава правата и достойнството на всички хора в обществото и да поддържа обществения мир. За да стори това, държавата трябва да предотвратява речта на омразата, нетолерантността и дискриминацията. Това е причината, поради която речта на омразата не се ползва от защитата на свободата на изразяване.

Престъпление

Речта на омразата е престъпление, което може законно да бъде предотвратено или наказано от държавата. Българският Наказателен кодекс позволява санкциониране на речта на омразата чрез глоба, публично порицание или лишаване от свобода.

По наказателни дела, включващи реч на омразата, не само авторите могат да бъдат признати за виновни. Можете също така да носите отговорност и вие за самото разпространение на речта на омразата, ако подкрепите посланието. Например, когато предлагате платформа за публикуването или излъчването му.

Прочетете повече за отговорността.

Обезщетение

Жертвите на реч на омразата имат право на парично обезщетение от извършителите на такова деяние или в рамките на наказателния процес, или като предявят след намиране на подсъдимия за виновен иск пред граждански съд. Ако считате, че сте бил/а жертва на реч на омразата, прочетете повече по този въпрос тук.

Ресурси

Последно обновяване 18/07/2023