Престъпления от омраза и реч на омразата

Имате пълното право да се наслаждавате на живота си, без да се сблъсквате с престъпления от омраза и/или реч на омразата. За съжаление, престъпленията от омраза и случаите на реч на омразата са ежедневие и се извършват от отделни лица и дори от държавни служители. Ето защо е важно да можете да идентифицирате случаи на престъпления от омраза и реч на омразата и да знаете как да защитите правата си.

Речта на омразата и престъпленията от омраза имат някои сходни характеристики. А именно - и двете са мотивирани от омраза или нетърпимост към индивиди или групи поради определени техни характеристики.

Речта на омразата е всяка форма на подбуждане, разпространение или оправдаване на омраза или насилие срещу лица или групи въз основа на определени признаци. Не е защитена от свободата на изразяване. Това означава, че държавата може законно да предотвратява и наказва проявите на реч на омразата.

пример Група хора провеждат неразрешено публично събрание близо до местна църква, където крещят обиди, насочени към християните.

Престъпленията от омраза са престъпни действия, мотивирани от предразсъдъци към определени групи в обществото. Тези престъпления се различават от другите престъпления поради мотива.

пример Апартаментът на двойка чужденци е разбит с взлом и разхвърлян. Извършителят е оставил бележка с хомофобски обиди.

Престъпления от омраза и реч на омразата и човешки права

Престъпленията от омраза и речта на омразата противоречат на основните ценности на демократичното общество. Те приканват или оправдават нетолерантност към определени хора поради идеята, че тези хора трябва да бъдат третирани по-неблагоприятно поради определени техни характеристики. Много човешки права могат да бъдат засегнати в ситуации на престъпления от омраза или изразяване на реч на омразата. Например, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне, правото на справедлив процес, свободата на изразяване и правото на личен и семеен живот. В България някои форми на речта на омразата са криминализирани от Наказателния кодекс.

Относно това ръководство

Това Ръководство обяснява как можете да разпознаете престъпленията от омраза и речта на омразата, както и Вашите права, когато се окаже, че сте претърпели престъпление от омраза или сте изправени пред реч на омраза.

Последно обновяване 18/07/2023