Как да се оплачете, ако вярвате, че сте жертва на реч на омразата?

Като жертва на реч на омраза имате няколко възможности за обезщетяване на вредата, която сте претърпели от това поведение. Най-често речта на омразата бива разследвана в наказателно производство, но освен това можете да предявите и граждански иск за обезщетение.

Оплаквания до разпространителя

В някои случаи може да е разумно да се свържете с разпространителя на речта на омразата, например чрез докладване на случаи на реч на омраза, които виждате в социалните медии, до самата платформа. Това е особено важно, ако не сте пряка жертва на реч на омразата и не желаете да се насочите към образуване на наказателно производство.

Също така е важно да се прецени дали платформата, отговорна за хостването или разпространението на речта на омразата, трябва да носи отговорност. Ако платформата откаже да премахне случаи на реч на омраза, тя може да бъде глобена или дори да понесе по-тежка отговорност. В такъв случай можете да поискате обезщетение и от тях.

Наказателно производство

Ако считате, че сте станал/а мишена на реч на омразата, можете да поискате от прокуратурата да образува наказателно производство за това деяние.

Ако прокурорът откаже да образува досъдебно производство и считате, че решението му не е добре аргументирано, можете да го обжалвате пред горестоящата прокуратура, като за това няма срок.

Прочетете повече за наказателната отговорност.

Административно производство

Ако считате, че сте станал/а мишена на реч на омразата, можете да подадете жалба в Комисията за защита от дискриминация. Двете страни се призовават на изслушване пред комисията, което наподобява съдебен процес. Комисията може да установи нарушение на закона и да наложи глоба, но засегнатият може да потърси обезщетение едва след това от районния съд въз основа на решението на комисията, ако тя е установила нарушение.

Граждански иск

Без значение какъв е резултатът от наказателно дело, Вие имате право да предявите иск за парично обезщетение от авторите или разпространителите на изразяване, което Ви е причинило морални страдания или материални щети. Можете да предявите такъв иск по три начина:

  • първо, можете да предявите граждански иск в наказателното производство. В случай, че съдът откаже да разгледа заедно наказателното дело и гражданския иск, след влизане в сила на осъдителна присъда, можете да предявите претенция за обезщетение пред гражданския съд
  • второ, можете да поискате обезщетение от районния съд след влязло в сила решение на Комисията за защита от дискриминация, което установява, че правото Ви на равно третиране е било нарушено
  • трето, можете да подадете иск за установяване на дискриминация и едновременно с това за обезщетяване директно в районния съд

Прочетете повече за гражданската отговорност.

Ресурси

Последно обновяване 18/07/2023