Домашно насилие

Свободата от насилие - сексуално, емоционално, финансово или физическо - е тясно свързана с нашите човешки права. Всеки акт на домашно насилие може да доведе до нарушаване на правото на живот, на забраната на нечовешкото или унизително отнасяне, наказание, или изтезание, на правото на личен живот и на други права.

Домашното насилие е незаконно и насилствено поведение, възникващо между лица в рамките на едно (общо) домакинство, семейство или интимно партньорство. Каквато и да е формата на домашното насилие - словесно насилие, сексуално посегателство или убийство, то представлява злоупотреба с власт и контрол между извършител и пострадал. Домашното насилие представлява нарушение на правата на човека и тъй като засяга пропорционално повече жени, отколкото мъже, се счита за форма на дискриминация спрямо жените.

Домашното насилие е широко разпространено и има огромно отрицателно въздействие върху възрастни хора, деца, семейства, междуличностни отношения и местни общности и причинява огромни загуби на икономиката. Една от особеностите на домашното насилие е неговата латентност, тъй като много пострадали от домашно насилие се страхуват да търсят помощ и да съобщават за насилието пред правоохранителните органи.

Относно това Ръководство

Настоящото ръководство има за цел да насърчи пострадалите от домашно насилие да се запознаят с и да упражняват правата си и да ги информира за правните аспекти по пътя им към живот без насилие.

Това ръководство обяснява как да се идентифицира домашното насилие и прави преглед на неговите специфики, които трябва да бъдат разбирани, за да се определят правилно подходящите мерки за спиране на домашното насилие. То също предоставя информация за това къде и как могат да се търсят и получат: помощ, подкрепа и подпомагане; съдебни заповеди за защита; закрила на дете, пострадало от домашно насилие, както и наказателна и гражданска отговорност на извършителите.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Ресурси

Последно обновяване 16/12/2022