Безопасен изход

Държавата трябва да помогне на пострадалото лице за безопасно излизане от насилствени отношения, за да защити неговите права на човека. Много е важно да се вземат всички необходими предпазни мерки, когато пострадалото лице напусне насилствената връзка, защото агресията и насилственото поведение на насилниците нарастват със загубата на контрол над пострадалия.

Едно явление, известно като нападение за раздяла, се разпознава в случаите на домашно насилие, т.е. жените, които са в процес на раздяла или наскоро са се разделили с партньора си, са изложени на много по-висок риск от бъдеща злоупотреба. Следователно аспектите на безопасността са много важни в процеса на напускане на насилствена връзка.

Безопасното излизане от ситуация на насилие предполага индивидуално планиране на безопасността, което включва правни средства и правна помощ, както и психологическа подкрепа и социално подпомагане.

Индивидуалният план за безопасност е персонализиран, практически план, който съдържа начините пострадалото лице да остане в безопасност, докато е във връзката, докато планира да я напусне или след като напусне връзката. Планирането на безопасност включва също справяне с емоциите, запознаване на приятелите и семейството с насилствената ситуация и отношения и други.

Въпреки че някои от нещата, които са включени в плана за безопасност, може да изглеждат очевидни, важно е да се помни, че в кризисни ситуации пострадалите може да не могат да разберат информацията по същия начин, както в обичайни ситуации. Предварително изготвеният план за безопасност може да помогне на пострадалите да се защитят в кризисни ситуации.

Относно този радел

Този раздел от ръководството обяснява правните аспекти на безопасността и защитата на пострадалото лице, както и наличната психологическа, социална и правна помощ по време на процеса на раздяла с насилник.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020