Отговорност на извършителя

Един от елементите на ефективна реакция от държавата на домашното насилие е извършителите да се държат отговорни за извършените от тях действия. Отговорността има важно място в прилагането на правата на човека. Тя също играе сериозна роля във възстановяването на пострадалото лице и предава силно послание на обществото, че всеки акт на домашно насилие ще бъде наказан.

Освен гражданска отговорност за своите действия, извършителят трябва да носи наказателна отговорност. Наказателната отговорност предполага наказание за извършителя. Наказанието има редица цели - да защити обществената сигурност и ред, да възстанови справедливостта, да накаже извършителя за извършеното престъпно престъпление, да гарантира, че извършителят, както и други лица, ще се въздържат от извършване на престъпления в бъдеще.

Носенето на отговорност от страна на извършителя е също изключително важно в процеса на рехабилитация на пострадалия, тъй като служи за възстановяване на правосъдието и така може да намали самообвинението от страна на пострадалия и да го насърчи да упражнява правата си по-ефективно.

Според българския Наказателен кодекс извършителите на домашно насилие могат да бъдат отговорни за редица престъпления, като се започне от лека телесна повреда и се завърши с убийство.

Да се държат извършителите на домашно насилие отговорни демонстрира способността на държавата да прилага правата на човека. Неспособността на държавата да проведе подходящо наказателно производство и да осъди извършителя може да доведе до нарушаване на човешките права.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството обяснява вида наказателна отговорност, която извършителят може да понесе за актовете на домашно насилие и начина, по който пострадалото лице може да поиска обезщетение във връзка с наказателната отговорност.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020