Какво е домашно насилие?

Домашното насилие е всяко насилствено действие в рамките на едно или общо домакинство, семейство или интимна връзка между действителни съпрузи или бивши съпрузи. В повечето общества домашното насилие засяга повече жени, отколкото мъже.

Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психологическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Актът се счита за домашно насилие незвисимо дали е извършен между настоящи или бивши съпрузи; настоящи партньори във фактическо съпружеско съжителство; роднини от първа степен (деца и родители); роднини от втора степен (внуци, баби и дядовци, сестри и братя); роднини по съребрена линия (чичовци, лели, племенници, племеннички, братовчеди); както и роднини по сватовство (свекър, свекърва, тъст, тъща и зет или снаха); от настойник/приемен родител; от лице, което има общо дете с пострадалия, от възходящ или низходящ на лицето, с което пострадалият се намира във фактическо съжителство, от настоящ или бивш партньор в съжителство на родител и дали деецът споделя или е споделял с пострадалия общо (самостоятелно) домакинство.

Домашно насилие и дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга пропорционално повече жени, отколкото мъже. Освен това, домашното насилие трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст от този на междуличностните отношения, тъй като насилствените отношения, от които основно жените страдат от мъже, не са основният проблем. Смята се, че домашното насилие се подкрепя и от други форми на дискриминация, с които жените се сблъскват на пазара на труда, в публичното пространство, в медиите и т.н

Специфичното естество на домашното насилие

Домашното насилие е цикъл от физическо, сексуално, словесно, емоционално или икономическо нахлуване, което се повтаря все по-често и обикновено се реализира срещу жена от нейния партньор (съпруг или интимен партньор) или друг роднина (пълнолетно дете и др.) с цел придобиване на власт, контрол и надмощие над пострадалата.

Властта и контролът върху пострадалия от домашно насилие са особени характеристики на домашното насилие и го отличават от другите актове на насилие. Затова, за да се помогне на пострадалите от домашно насилие да излязат безопасно от връзката си, е необходимо не само да се разбере явлението домашно насилие, но и да се създават стратегии за безопасен изход и да се осигуряват държавно гарантирана защита и помощ на пострадалите.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството разяснява как да се разпознава домашното насилие и кои права на човека могат да бъдат нарушени като следствие от него.

Ресурси

Последно обновяване 20/03/2024