Помощ и подпомагане

Всеки пострадал от домашно насилие има право да получи защита и подкрепа, предоставяна от държавата.

Българското законодателство предвижда пострадалите на домашно насилие да бъдат защитени и извършителите да бъдат отговорни за своите действия. Трябва да се предостави незабавна помощ на човек в опасност и да се осигури структурна помощ, както и се гарантира правна помощ на пострадалите, за да променят положението си. Пострадалите от домашно насилие имат право да поискат от районния съд издаване на заповед за незабавна защита.

важно

  • Ако смятате, че Вашата безопасност, здраве или живот или тези на някой друг са застрашени, трябва да се обадите на полицията на телефон 112.
  • От 9:00 до 21:00 часа можете да се обадите на национална линия за спешна помощ за пострадали от домашно насилие на 080018676.
  • Друга национална линия за пострадали от домашно насилие е на разположение 24/7 на 0800 11977.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството обяснява допълнително видовете спешни ситуации, както и структурните служби за подкрепа, които са на разположение на пострадалите от домашно насилие.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020