Кой защитава правата на човека?

Тъй като държавата е основният гарант за правата на човека, тя трябва да осигури спазването и защитата им в страната.

Държавата и омбудсмана

Човешките права трябва да бъдат зачитани и включени в процеса на вземане на решения и в действията на всички държавни институции – съдилища, правоприлагащи органи, правителствени и общински институции и др. Освен това, в България националният омбудсман контролира зачитането и защитата на човешките права в страната. Конституционният съд на Република България може да прецени дали различни закони и други актове нарушават разпоредбите на Конституцията и международните договори, по които България е страна.

Прочетете повече за омбудсмана.

Европейски и международни институции

Често, когато държава носи отговорност за нарушения на правата на човека, нейната национална система за закрила не е достатъчна, за да реши проблема. Ето защо съществуват няколко международни институции, които наблюдават и налагат на държавите задължения в областта на правата на човека. Тези институции могат да бъдат международни съдилища (като Европейския съд по правата на човека) или институции, които се занимават с мониторинг (като Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание).

Прочетете кои институции са достъпни за вас като физическо лице.

Организации

Правата на човека се наблюдават и защитават от национални и международни неправителствени организации. Това са най-често частни организации с нестопанска цел, които се застъпват за някои права на различни нива, предлагат правна помощ на пострадали от нарушения на правата на човека и/или организират кампании за повишаване на осведомеността. Много неправителствени организации в световен мащаб са допринесли за постигането на промени за по-добра защита на някои недостатъчно защитени човешки права.

Прочетете за организации в България, които работят за правата на човека.

Последно обновяване 17/03/2024