Институции по правата на човека

Има редица институции по правата на човека, които можете да използвате като крайно средство, за да установите дали вашите права на човека са били нарушени или не. Има както български, така и международни институции.

Международните институции имат много специфични функции и работят въз основа на различни международни споразумения. Важно е да разберете, че:

  • Те могат да се използват само ако първо сте опитали всички обикновени механизми за подаване на жалби на национално ниво. Например съд или процедура за подаване на жалби, която ви е достъпна на първо време.
  • Можете да се обърнете към тези институции ако механизмите на национално ниво са се провалили и евентуалното нарушение на вашите права не е било надлежно разследвано и компенсирано.
  • Тези институции ще преценят само дали е имало евентуално нарушение на човешките ви права. Те няма да преразгледат съдебното ви дело или да обявят каквито и да било решения на държавата за невалидни.

На национално ниво Конституционният съд е органът, който може да прецени съответствието на българските закони и някои други актове с Конституцията и с международното право. Той може да вземе решение и относно конституционността на политическите партии и сдружения. Гражданите на България обаче нямат пряк достъп до Конституционния съд.

Освен това омбудсманът може да ви помогне да разберете вашите човешки права и да ви обясни как можете да ги защитите.

Научете повече за следните институции за правата на човека:

Последно обновяване 16/12/2022