Организации, които могат да Ви помогнат

Има много организации и институции, които работят пряко или непряко в сферата на правата на човека.Някои работят с темата като цяло, докато други подкрепят определени групи в обществото и защитават конкретни права.Можете да се консултирате с тези организации и институции, за да потърсите помощ във вашата индивидуална ситуация.

Неправителствени организации

Повечето организации, работещи с правата на човека, са с нестопанска цел. Всяка от тях обикновено се специализира в защитата на определени групи в обществото и се застъпва за правата, които са от значение за тези групи. Те често могат да помогнат с правни съвети и да предоставят практическа, социална или психологическа подкрепа на жертвите на нарушения, свързани с правата на човека. Тези организации често участват и в повишаването на обществената осведоменост, защитата на правата и промяна на политиките, предоставят правна помощ или друга подкрепа, както и извършват мониторингови и изследователски дейности.

Държавни институции

Съществуват и няколко държавни агенции, които пряко или непряко се занимават с правата на човека в различни области като например правата на децата, защитата на данните, здравеопазването, заетостта и т.н. Тези агенции могат да предложат консултации или правна помощ по различни теми, както и да разглеждат жалби от частни лица. Тези агенции не трябва да се бъркат с официалните институции за правата на човека, чиято единствена цел е да установят дали човешките ви права са били нарушени. Изключение е омбудсманът, който/която може да ви помогне да разберете правата си, а също и официално да установи, че е налице нарушение на човешките права.

За този гид

Този гид представя различни организации, които оперират в България и работят с човешките права. Той обяснява как тези организации могат да ви помогнат в ситуации, свързани с възможни нарушения на тези права. Също така предоставя и обща информация за техните дейности и данни за контакт.

Моля, имайте предвид, че нови организации могат да се добавят с течение на времето. 

Последно обновяване 16/12/2022