Омбудсманът е държавна институция, отговорна за спазването на правата на човека в България. Омбудсманът е независим от правителството, Парламента и съдилищата.

Ресурси

Последно обновяване 25/03/2024