Свобода на изразяване

Всеки има право да изразява своите мнения и идеи и да споделя информация под каквато и да е форма. В областта на правата на човека това се нарича свобода на изразяване. Тя възпира държавата и отделните хора в обществото да налагат цензура върху някого и може да бъде ограничавана само по много сериозни причини.

Последно обновяване 10/07/2020