Специални права, свободи и закрила

Медиите се ползват със специални права, свободи и закрила, защото на тях се гледа като на „куче пазач“ на демократичното общество.

Ролята на медиите в демократичното общество често е описвана като „обществено куче пазач“. Това означава, че медиите са натоварени със задачата да информират обществото по въпроси от обществен интерес и да дават платформа за обществен дебат и размисъл. Ето защо за да изпълняват тази задача, медиите ползват и специална закрила и права.

Разгласяване на въпроси от обществен интерес

Широката публика има право да получава информация по въпроси от обществен интерес. Това, което се счита за „обществен интерес“,  не е ясно определено и в известна степен зависи от контекста, в който дадена тема е подложена на обсъждане.

пример Несъмнено от обществен интерес са въпроси като злоупотреба с власт от страна на министър в опит да повлияе на резултат от обществена поръчка, репортаж за напрежение между различни етнически групи в обществото, или критики към нередности в полицейско разследване на убийство.

Закрила

Журналистите се ползват с най-висока степен на закрила, когато разгласяват въпроси от обществен интерес. Това означава, че на тях е дадена повече свобода да критикуват и да публикуват информация, която в други обстоятелства може да нарушава човешки права. Дори в тези случаи журналистическата свобода не е неограничена, но ограниченията трябва да се преценяват много стриктно. Тази защита идва със задължения и отговорности, наречени етични стандарти, които медиите се очаква да спазват.

Отразяване на други теми

Правата на медиите са защитени и когато отразяват въпроси, които не се считат от обществен интерес, например такива от развлекателната индустрия. В тези случаи обаче, понеже няма преобладаващ обществен интерес или значимост на подобни репортажи, медиите имат по-малко свобода да критикуват или да разгласяват информация или изявления, които могат да накърнят правата на други хора като правото им на личен живот. Прочетете повече по темата за отразяване на въпроси от сферата на личния живот.

Ресурси

Последно обновяване 17/03/2020