Специалните права, свободи и закрила на медиите, идват със специални задължения и отговорности.

Медиите получават повече свобода, само ако действат добросъвестно, основават репортажите си на точни факти и предоставят надеждна и точна информация, спазвайки етичните журналистически стандарти. В настоящия раздел ще прочетете за задълженията на медиите да:

  • предоставят достоверна информация и да проверяват точността на източниците си
  • правят ясно разграничение между новини и мнения
  • избягват употребата на очевидно обиден език спрямо някого, когато такава употреба не е оправдана

Ресурси

Последно обновяване 17/03/2020