Фондация „Асоциация Анимус“ е създадена през 1994 г. Предлага рехабилитация, консултиране и психотерапия за деца и възрастни, координира дейностите по превенция и защита от насилие срещу жени и деца, изпълнява проекти и програми за подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ и е силен защитник на политиките за предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Как може да ви помогне

Кризисен център

Целта на кризисния център е да предложи незабавна и спешна психологическа подкрепа на жените, преживели остър емоционален стрес след насилие. Всяка жена в ситуация на криза се насочва директно към екипа на центъра по всяко време на деня, без да е необходимо насрочването на среща.Контактът с кризисния център обикновено се установява чрез телефонната линия: 0800 1 8676 или 02 981 7686.

Център за социални услуги за деца и семейства

В центъра се предлагат социални услуги за деца в риск и техните семейства, които имат за цел да предотвратят изоставянето на деца в институции или други опасни ситуации, които застрашават тяхното развитие.

Национална телефонна линия за деца

Безплатната телефонна линия предлага информация, консултиране и помощ на деца по широк спектър от въпроси.Тя използва европейския номер 116 111 чрез Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Линията понастоящем се управлява от Фондация „Асоциация Анимус“

Гореща телефонна линия

Можете да се обадите на телефонната линия, предоставяща помощ на хора, преживели насилие на +359 2 981 76 86. Тази услуга е подходяща за жени, които живеят в ситуация на насилие, но не са готови да предприемат стъпки към промяна, както и тези, които са забелязали първите признаци на домашно насилие и се нуждаят от консултация.

Консултиране

Предлагат се програми за психологическо консултиране за родители и психоаналитична психотерапия за деца.Необходимо е предварително да се насрочи среща, като се свържете с рецепцията на тел. 0983 52 05, 0983 53 05 или 0983 54 05 между 9.30 и 17.30 часа.

Дейности

  • Създаване на специализирани центрове за професионална помощ за преживели насилие хора.
  • Насърчаване на разработването и провеждането на образователни и обучителни програми.
  • Обмяна на опит с подобни организации в Европа, Азия и Северна Америка.
  • Издаване на материали, свързани с работата на организацията.
  • Сътрудничество с институции и организации в страната, свързани с дейността на Асоциация Анимус.
  • Организиране на конференции и семинари по проблемите на жените, семейното и психичното здраве, организиране на културни събития, които допринасят за целите на организацията.

Повече информация и контакти

http://animusassociation.org/
+371 67514208
animus@animusassociation.org
 
ул. "Екзарх Йосиф" 85
1000 София
България

Последно обновяване 31/03/2019