Психично здраве

Ако страдате от психично разстройство, администрацията на затвора трябва да положи специални грижи за осигуряване на Вашата безопасност и благополучие.

Ако Вашето психично здраве го изисква, трябва да имате възможност да получавате редовно лечение, включително консултации с квалифицирани специалисти и лекарства, предписани от лекар.

Задължение за полагане на необходима грижа

Персоналът на затвора и лекарят в затвора следва да положат специални усилия, за да гарантират, че психичното здраве на лишените от свобода не се влошава. Ако не се чувствате добре, уведомете лекаря или персонала на затвора.

Доброволно и принудително лечение

Психичноздравната грижа трябва да бъде доброволна и да се основава на Вашето информирано съгласие. Това означава, че в общия случай трябва да получите обяснение защо се нуждаете от определено лечение, какви ще бъдат ефектите от него и ще се изисква Вашето съгласие.

В някои изключителни случаи, психичното Ви състояние може да изисква принудително настаняване в псиихиатрична институция.

Какви нарушения на правата на човека може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Ако страдате от психично разстройство и не сте получил/а подходящо лечение, това може да е нарушение на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Но за да е налице нарушение, ефектът от липсата на лечение върху Вашето физическо и психично здраве, трябва да е достигнал определено ниво на тежест.

Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Право на живот

Ако психичното състояние на някого не е адекватно разпознато и лекувано, и това е довело до неговата/нейната смърт, това може да е нарушение на правото на живот. Прочетете повече за това как да се прецени дали правото на живот е било нарушено.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Можете също да подадете жалба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×