Като цяло, това включва възможност за четене, писане, физически упражнения, занимания по интереси, които са съвместими с живота Ви в затвора. Имате право да прекарвате поне един час на открито всеки ден. Степента, до която трябва да Ви бъдат осигурени други дейности, зависи от ресурсите на затвора.

Дейности на открито

Като минимум, администрацията на затвора трябва да Ви осигури възможност да правите физически упражнения или да се разхождате на открито поне веднъж на ден. Според българското законодателство, трябва да имате възможност за достъп до дейности на открито поне 1 час всеки ден, ако сте пълнолетни, и 2 часа - ако сте непълнолетни.

Дворът на затвора (или друго място за разходки и упражнения на открито) трябва да бъде достъпен и за хора с увреждания. Той трябва да бъде достатъчно голям, за да може да се правят упражнения или поне да се ходи. Ако пространството стига, колкото да се направят по няколко стъпки във всяка посока, това може в дългосрочен план да доведе до нарушение на Вашите права.

Правото Ви на престой на открито не може да бъде ограничавано като форма на наказание. Това означава, че ако сте наказан/а с изолация в наказателна килия, Вашето право на престой на открито трябва да бъде гарантирано. 

Имате право, а не задължение, да излизате на открито за разходка или упражнения. Никой не може да Ви принуждава да се разхождате, ако не желаете.

Други дейности

Съгласно българското законодателство, Вие имате право да:

  • заемате редовно книги от затворническата библиотека
  • използвате личния си телевизор и радио
Какви нарушения на правата на човека могат да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Липсата на възможност за извършване на дейности на открито или други дейности в комбинация с неподходящи условия в затвора, може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Въпреки това, за да е налице нарушение, ефектът от този ситуация върху Вашето физическо и психическо състояние, трябва да достигне определено минимално ниво на тежест.

пример Ако по някаква причина, веднъж или два пъти, не Ви е позволено да ползвате правото си на престой на открито, това най-вероятно няма да доведе до нарушение на правата Ви. Но, ако сте настанен/а в малка килия, заедно с голям брой други затворници и Ви е разрешено да правите физически упражнения на открито само веднъж на всеки две седмици, това вероятно ще наруши правата Ви.

Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до прокурора или до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека