Свобода на изразяване

Всеки има право да изразява своите мнения и идеи и да споделя информация под каквато и да е форма. В областта на правата на човека това се нарича свобода на изразяване. Тя възпира държавата и отделните хора в обществото да налагат цензура върху някого и може да бъде ограничавана само по много сериозни причини.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека