Медиите имат специални права, свободи и задължения, защото имат особената функция на „куче пазач“ в демократичното общество.

Ролята на „куче пазач“

На медиите е поверена много важна роля: да информират обществото по важни за него въпроси и да предоставят платформа за обществен дебат, размисъл и критичен поглед. Ето защо на независимите и качествени медии се гледа като на „куче пазач“ във всяко демократично общество.

Специални права, свободи и закрила

Медиите работят в полза на обществото, като се грижат то да бъде информирано и осигуряват критичен поглед над работата на правителството, политиците и други личности, играещи важна роля в обществото. Затова на медиите са дадени повече права и се ползват от по-голяма закрила. Така например те могат да използват по-груби изрази в критиката си и да пазят в тайна източниците си.

Задължения и отговорности

Специалните права и свободи на медиите обаче не са неограничени и освен това са обвързани също и със задължения и отговорности. Журналистите имат особена отговорност към обществеността да публикуват достоверна и проверена информация. Журналистическата свобода на изразяване също може да бъде ограничавана, ако бъде прекрачена границата на неприкосновеността на личния живот или репутацията. Например когато публикуват подробности от личния живот на човек, които обаче нямат отношение към конкретната публична дискусия, или пък ако лансират обвинения към някого, но без доказателства.   

Последно обновяване 17/03/2020