Правата на човека защитават живота и тялото ни от увреждане. Това ни позволява да живеем като свободни хора и да осъществяваме различни дейности - да изразяваме себе си, да учим нова информация, да се срещаме с приятели и съмишленици и т.н.

За да се осигурят реално и на практика правата на човека, държавите се ангажират да ги регламентират и защитават чрез приемането на необходимите закони.

В България правата на човека в тяхната най-основна форма са залегнали в Конституцията на Република България. Но има и други закони, които допълнително регламентират какво представлява всяко право, както и какво е позволено и какво е забранено.

пример Конституцията предвижда в член 43, че всички граждани имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Но Законът за събранията, митингите и манифестациите от 1990 г. установява конкретния механизъм, чрез който гражданите могат да упражняват правото си на мирно събрание, без да нарушават правата на други граждани, които също имат права.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека