Какво е нарушение на правата на човека?

Държавата е основният гарант за правата на човека и има властта да взима необходимите мерки за защита на Вашите човешки права. Ето защо тя е тази, която носи отговорност, когато нещо Ви се е случило.

Ситуация, която води до нарушаване на човешките права, може да възникне в следните случаи:

Нарушение от държавата

Нарушение на правата на човека може да бъде извършено от хора, които работят за държавата и поведението им се счита за поведение на държавата. Тези държавни служители могат да бъдат: служители в правителствени и общински институции, полицаи, прокурори, съдии и др.

пример Вашето право на справедлив съдебен процес е нарушено, ако съдията не Ви е позволил да представите доводите си пред съда в ситуация, при която законът предвижда да имате това право, а другата страна е получила такава възможност. В този случай държавата е нарушила правата Ви директно, защото съдът (и съдията) са част от държавата.

Отказ от страна на държавата за защита

Държавата не Ви е защитила, когато е имала такова задължение. В този случай може да е възникнал проблем между Вас и друго лице, в който държавата е трябвало да се намеси, за да Ви защити, но тя е пренебрегнала това си задължение.

пример Ако сте нападнат/а на улицата, държавата е отговорна за разследването на това престъпление и наказването на виновното лице чрез полицията и прокуратурата. Важно е да се отбележи, че поведението на нападателя е престъпно деяние, но не е нарушение на човешките права. Ако полицията не разследва по подходящ начин това престъпление и в резултат на това не Ви е била оказана помощ, това би било нарушение на правата на човека.

важно Не всеки обмен на отрицателни емоции с друг член на обществото задължително води до ситуация на нарушаване на човешките права. От държавата не се изисква да се намесва във всяка подобна ситуация.

пример Може да бъдете обиден/а или наранен/а от грубостта на съседа Ви или ако не се съобразят с искането Ви да се пази тишина. Държавата, обаче, обикновено не се намесва в такива ситуации и това няма да доведе до нарушаване на човешките права.

Последно обновяване 18/01/2020