По време на задържането надзирателите и администрацията на следствените арести и затворите не трябва да се отнасят към Вас по нечовешки или унизителен начин. Те не трябва да използват прекомерна физическа сила спрямо Вас или да Ви малтретират по какъвто и да е друг начин. Имате право на хуманни условия в мястото, където пребивавате, медицинска помощ, както и право да общувате с външния свят. 

За този раздел

Този раздел от ръководството разяснява начина и условията, които трябва да бъдат осигурени и кога липсата на такива може да доведе до нарушение на Вашите човешки права.