Кога и как можете да бъдете задържани, когато влизате или пребивавате в България, без законно основание?

Физическата Ви свобода е едно от основните човешки права. Никой няма право да ограничава физическата Ви свобода без основателна причина. Държавните органи имат право да Ви задържат, когато влизате или пребивавате в България, без правно основание. Тъй като обаче, такова задържане е много сериозно ограничаване на свободата Ви, то трябва да бъде законосъобразно и необходимо в едно демократично общество, в съответствие с принципа на пропорционалност и да има легитимна цел. При задържането трябва да се вземат предвид съответните обстоятелства, свързани с Вас. Основанията за това задържане са обяснени в Закона за чужденците в Република България.

Освен това, докато сте задържани, с Вас трябва да се отнасят хуманно. По-конкретно, трябва да бъдете държани при подходящи условия и да бъдете защитени от всякакви форми на малтретиране.

Задържане и права на човека

Въпреки че правата на човека позволяват задържане, то трябва да бъде извършено законно и непроизволно. Това означава, че основанията за Вашето задържане трябва да са предвидени в закона, властите трябва да следват ясно определени процедури и да се отнасят с Вас хуманно. По време на процеса на задържане могат да бъдат засегнати права на човека, като например, правото на свобода и сигурност, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне и изтезание, както и правото на личен живот.

За този раздел

В този раздел ще бъдат обяснени основанията, на които можете да бъдете задържани, и как, за да бъде задържането законно, основните права, които имате по време на задържането, къде ще пребивавате и как трябва да се отнасят с Вас. Също така ще бъде обяснено как можете да подадете жалба по въпроси, свързани със задържането Ви.

Ресурси

Последно обновяване 11/06/2023