Опасност за себе си или за околните

Принудителното настаняване в психиатрична институция е позволено, когато представлявате опасност за себе си или за околните или не сте способен/а да се грижите сами за себе си.

В България психиатричната помощ е доброволна. Но в някои случаи Вие може да бъдете настанен/а в психиатрична институция против волята Ви или някъде, където не желаете да останете повече. Това са случаите, в които Вие страдате от психично разстройство и е налице някое от упоменатите условия в Закона за здравето.

Принудително настаняване & права на човека

Правата на човека повеляват, че настаняването в психиатрична институция против волята Ви е вид задържане. То Ви лишава от физическа свобода и може да наруши личния и семейния Ви живот.

Вие не бива да бъдете настаняван/а в психиатрична институция ненужно и без сериозна причина. Това означава, че настаняването не трябва да е противозаконно. Важно е, когато бъдете настанен/а в психиатрична институция, да се отнасят към Вас с уважение, да получавате подходящо медикаментозно лечение и да имате адекватни и човешки условия за живот.

Ресурси

Последно обновяване 29/01/2020