Експертиза в наказателното производство

Принудително настаняване в психиатрична болница е разрешено, когато съдът е постановил, че е нужно да Ви се извърши съдебно-психиатрична експертиза в наказателното производство.

Когато сте заподозрян/а, обвиняем/а или подсъдим/а, може да бъдете настанен/а в психиатрична болница за изготвяне на експертиза. Това може да се случи, когато разследващият орган има съмнения относно психичното Ви състояние и когато това е от важно значение за делото

Принудително настаняване и права на човека

Според правата на човека настаняването в психиатрична болница за експертиза е вид задържане. То лишава човека от физическа свобода и може да наруши правото му на семеен живот. То също е най-ограничителната форма за извършване на експертиза и затова не трябва да се прилага произволно. 

Вие не бива да бъдете настанен/а в психиатрична болница произволно и без основателна причина. Настаняването не трябва да е незаконно. Важно е, когато бъдете настанен/а в психиатрична болница, да се отнасят към Вас с уважение, да получите адекватно медицинско лечение и да имате подходящи и човешки условия за живот.  

Ресурси

Последно обновяване 18/01/2020