Европейският съд по правата на човека е независим международен съд, който разглежда жалби за нарушения на правата на човека. Съдът се намира във френския град Страсбург.

Той действа въз основа на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, известна още като Европейската конвенция за правата на човека. Можете да намерите основните разпоредби относно видовете нарушения на правата на човека, които съдът разглежда, как работи съдът и какви са правилата за изпращане на жалби до съда според тази конвенция и според Правилника на Съда.

Съдът не принадлежи на Европейския съюз, а на друга отделна организация - Съвета на Европа. Съветът на Европа заседава в Страсбург и основната му задача е да насърчава правата на човека, демокрацията и върховенството на правото.

Въпреки че Съдът е създаден със съдействието на Съвета на Европа, той е независим съд, който разглежда жалби за възможни нарушения на правата на човека в тези страни, които са ратифицирали Европейската конвенция за правата на човека.

Ресурси

Последно обновяване 03/03/2019