Пълното разглеждане на вашата жалба, включително и решение на Европейския съд по правата на човека, може да отнеме няколко години.

Приемане

След като Съдът получи първоначалната Ви жалба, той ще я разгледа, за да провери дали жалбата ви е пълна и дали не липсват важни документи или информация. Това може да отнеме до 1-2 месеца.

  • Ако Съдът не се нуждае от допълнителна информация и жалбата ви е пълна, тя ще бъде включена в списъка и ще бъде разгледана впоследствие. Възможно е да не получите никакво известие за това.
  • Ако жалбата ви не е пълна и трябва да изпратите допълнителни документи, Съдът ще ви изпрати писмо, с което ви съветва каква информация липсва и че жалбата ви не е приета. Ако случаят е такъв, ще трябва да изпратите отново цялата жалба, включително липсващата информация, отново.

Допустимост

Ако жалбата ви бъде приета, тя ще бъде включена в списъка и ще бъде разгледана впоследствие.  Възможно е да не получите никакво известие за това от Съда.

Ако Съдът разгледа жалбата ви и стигне до заключението, че не са изпълнени един или повече от критериите за допустимост, ще получите писмо от Съда след около една година, че жалбата ви бъде отхвърлена.

По-нататъшно разглеждане

Ако жалбата ви е допустима, разглеждането на вашия случай може да отнеме до 6-7 години. Съдът ще даде приоритет на някои категории дела, които счита за спешни. Например случаи, включващи правата на дете или висящи дела за екстрадиране, които биха могли да застрашат живота или здравето на жалбоподателя.

Когато Съдът разгледа жалбата ви, той ще поиска от българското правителство да отговори на вашите оплаквания. Съдът може също така да ви посъветва да предоставите допълнително становище или информация.

Съдът обикновено разглежда случаи в писмено производство, което означава, че няма да се налага да пътувате до Страсбург. В изключителни случаи Съдът може да реши да проведе устно изслушване. В такъв случай ще бъдете уведомени за такова изслушване.

Ресурси

Последно обновяване 04/03/2019