Можете да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, ако смятате, че вашите човешки права са били нарушени от българските (или на всяка друга държава, подписала Европейската конвенция за правата на човека) държавни служители или институции.

Има обаче някои условия, които трябва да вземете предвид, преди да можете да подадете жалба:

Ресурси

Последно обновяване 01/07/2022