Европейският съд по правата на човека може:

1. Да разгледа вашата жалба за евентуално нарушение на правата на човека

Той може да направи това в държави, които са се присъединили към Европейската конвенция за правата на човека. България е включена в тези държави.

2. Да изиска държавата да ви изплати обезщетение

Ако жалбата ви бъде приета, Съдът може да определи дали българските държавни органи са нарушили човешките ви права. Ако Съдът стигне до заключение, че е налице нарушение на вашите права и сте поискали обезщетение, Съдът може да изиска от държавата да ви изплати обезщетение (обикновено определена сума пари). Държавата трябва да спазва решенията на Съда.

За да получите обезщетение, трябва да го поискате. Има два вида вреди, за които можете да поискате обезщетение:

Материални вреди (или имуществени вреди)

Действителна загуба на пари или друга собственост със стойност. В случай на материални вреди, ще трябва да установите стойността на загубеното си имущество или сумата пари.

Морални вреди (или неимуществени вреди)

Психическо страдание заради нарушаването на правата на човека. В случай на морални вреди можете да посочите сума, която искате да получите, но окончателното решение за размера на обезщетението ще бъде направено от Съда.

Европейският съд по правата на човека не може:

Съдът може да изпълнява само задачите, които са предвидени съгласно Европейската конвенция за правата на човека. Като международен съд той има много специфични функции и няма същите правомощия като съдилищата в България. Поради това той не може:

  • Да разглежда жалби относно действията на частни компании и лица
  • Да отменя или да променя решения на съдилища или държавни институции
  • Да преразглежда доказателствата по дела на националните съдилища
  • Да наказва държавни служители или частни лица
  • Да разглежда жалби за нарушения на правото на Европейския съюз
  • Да отменя или да изменя българските закони или други актове

Ресурси

Последно обновяване 17/03/2024