За да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, трябва да попълните формуляр на жалбата.

Формуляр

Можете да намерите формуляра на жалбата и инструкциите на уебсайта на Съда или да ги изтеглите директно:

Изтеглете формуляра

Изтеглете инструкциите

Правило 47 от Правилника на Съда обяснява правилата относно съдържанието и дължината на жалбата и как тя трябва да бъде организирана.

Език

Можете да напишете първоначалната жалба на всеки език на държавите членки на Съвета на Европа. Можете да намерите формуляри за кандидатстване и информация за това как да кандидатствате на различни езици на интернет сайта на съда.

Ако Съдът приеме вашата жалба, по-нататъшната кореспонденция ще бъде обменяна на един от двата официални езика на Съда - английски или френски. Независимо кой език Съдът ще избере да използва, вие можете да използвате за отговор официалния език, който е най-подходящ за вас.

Съдържание

Тъй като само попълнените формуляри ще бъдат приети, трябва да попълните всички задължителни полета и да предоставите цялата необходима информация и документи. Вашите твърдения трябва да са ясни и разбираеми. Важно е да запомните, че Съдът получава всяка година хиляди жалби и следователно ще оцени вашата жалба много строго.

Опитайте се да опишете само фактите и въпросите, свързани с нарушаването на човешкото право, за което се оплаквате. За да помогнете на Съда да разбере по-добре какво се е случило, опитайте се текстът ви да е прост, фокусиран и избягвайте емоционален или невъздържан език.

Документи

Трябва да добавите към вашата жалба всички документи, свързани със ситуацията, за която се оплаквате (като например оплаквания, които сте направили и получените отговори, съдебни решения или други решения и т.н.). Съдът приема само жалба, която е пълна и съдържа всички необходими документи, приложени към нея. Това включва документи, доказващи, че сте се опитали да подадете жалба за нарушаване на правата си пред националните държавни органи и че последното решение е взето по-малко от 4 месеца от датата, на която сте изпратили формуляра си до Съда (или 6 месеца, ако последното решение от национален орган или съд е взето преди 1 февруари 2022 г.).

Срокове

За да се оплачете от нарушение на вашите права, първо трябва да се опитате да го разрешите пред националните държавни институции. Пълна жалба с всички документи, изисквани от Съда, трябва да бъде изпратена в срок от 4 месеца от последното решение на българските държавни органи или съдилища за вашата жалба.

забележка Ако последното решение на национален орган или съд е взето преди 1 февруари 2022 г., имате 6 месеца, за да подадете жалба.

В случаите, когато няма национални институции, в които да се оплачете, 4 месеца ще започнат да текат от следващия ден след евентуалното нарушение.

Срокът за подаване на жалба до Европейския съд по правата на човека ще бъде изчислен от последното национално решение по вашата жалба.

пример Ако сте се оплакали пред административния съд за лошите условия в затвора, трябва да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в рамките на 4 месеца от последното решение на последната инстанция на административния съд.

Уверете се, че изпращате жалбата си преди крайния срок. Крайният срок ще изтече, ако последната дата на 4-месечния период попада в почивен ден или уикенд.

важно Трябва да изпратите жалбата си възможно най-скоро, тъй като Съдът може да поиска допълнителни документи, които не сте включили в първоначалната си жалба. Няма да ви бъде предоставено допълнително време, за да изпратите тези документи на Съда. Всички искани документи трябва да бъдат изпратени преди изтичането на първоначалния 4-месечен срок, в противен случай жалбата Ви ще бъде отхвърлена.

Адрес

важно Преди да изпратите жалбата и допълнителните документи, би било полезно да ги запазите в електронна форма или да ги сканирате или копирате. Когато Съдът счете, че в жалбата ви липсва важна информация, може да се наложи да я пренапишете. В такива случаи няма да ви бъде предоставено допълнително време и копие на жалбата може да бъде полезно при подготовката на новия формуляр.

Жалбите трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Правна помощ

Нямате право на безплатна правна помощ при подготовката на първоначалната си жалба до съда. Ако е необходимо, ЕСПЧ ще плати за вашия адвокат, но само ако жалбата ви бъде комуникирана на българското правителство. Прочетете повече за правната помощ.

Ресурси

Последно обновяване 17/03/2024