Мерки за сигурност по време на лечение

Мерките за сигурност трябва да се прилагат, само ако са строго необходими, за да се гарантира Вашата безопасност или безопасността на други лица по време на лечението.

Мерките за сигурност, като например ограничаване или дори физическа сила, могат да се прилагат, само ако са абсолютно необходими и само за времето, за което са необходими. Тези мерки не трябва да Ви ограничават повече от необходимото за Вашия конкретен случай и състояние.

Условия и изисквания

Съществуват определени условия и изисквания, които трябва да бъдат взети предвид, когато персоналът на затвора използва каквито и да е средства за физическо ограничаване. Това са:

  • Налице ли някаква опасност, изискваща използването на специални мерки за сигурност?
  • Има ли други, по-малко ограничителни мерки за осигуряване на безопасността и реда?
  • Дали методът на ограничаване или мярката за сигурност е подходяща за ситуацията и лицето?
  • Дали мярката е била използвана само за времето, за което е била необходима?

Граници

Мерките за сигурност не трябва да се прилагат спрямо Вас по начин, който пречи на лечението Ви. Тези мерки не трябва да Ви унижават или да Ви нараняват. При жените по време на гинекологични прегледи и раждане не трябва да се прилагат вериги и белезници.

Какви нарушения на правата на човека може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

В някои случаи, употребата на мерки за сигурност може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Например - ако са били прилагани ненужно, прекалено ограничително или твърде дълго.

пример Ако една жена е закопчана с белезници по време на раждането, това може да се окаже нечовешко или унизително отнасяне.

За да е налице нарушение, ефектът от мерките са сигурност върху Вашето физическо и психично състояние, трябва да е достигнал определено ниво на тежест.

Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Можете също да подадете жалба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×