Определени групи лишени от свобода трябва да бъдат изолирани от останалите. Това се прави, за да се гарантира безопасността на тези, които се считат за по-уязвими. Настаняването в тези групи може да зависи от характеристиките на лицата, като възраст, социален пол, биологичен пол или личните им особености/обстоятелства, като например престъплението, което са извършили, техните религиозни убеждения, националност, режим на изпълнение на присъдата и др.

Групи, които трябва да се настаняват отделно

Българското законодателство изброява групите лишени от свобода, които трябва да бъдат настанени поотделно:

 • мъже и жени
 • непълнолетни и пълнолетни
 • лица, задържани под стража и осъдени лица
 • непълнолетни затворници, осъдени за първи път и непълнолетни затворници, които са рецидивисти

Ако сте настанен/а в затворническата болница, може да се срещнете с други групи затворници. Задържаните под стража и осъдените лица могат да посещават заедно и училище.

Други причини за изолация

В някои ситуации има опасност да бъдете малтретиран/а поради някои Ваши лични особености. В такива случаи администрацията на затвора може да Ви премести в друга килия или затвор. Можете и да бъдете настанен/а в отделна затворническа група или килия по причини като:

 • представлявате заплаха за сигурността на другите затворници или на персонала на затвора
 • страдате от алкохолна или наркотична зависимост
 • имате психично разстройство 
 • поради спецификите на престъплението, за което сте осъдени (особено сексуални престъпления)
 • осъден/а сте на доживотен затвор
 • обвинен/а сте в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода за повече от 15 години или доживотна присъда
 • Вашата връзка/сътрудничество с персонала на затвора или правоприлагащите органи

Задължения на служителите на затвора

Ако администрацията на затвора не е информирана за заплахите към Вашата безопасност, свързани с някои Ваши лични обстоятелства, трябва незабавно да я уведомите за тях. Ако заплахата е очевидна или предвидима, администрацията на затвора трябва да предприеме действия по Вашата защита, дори и без специална молба от Ваша страна.

важно Администрацията на затвора не може да Ви изолира от другите затворници, само защото се различавате от тях, освен ако няма реална нужда от такава изолация.

Какви нарушения на правата на човека може да възникнат?

Забрана за нечовешко и унизително отнасяне

Ако не сте изолиран/а от други затворници, които могат да представляват сериозна заплаха за Вашата безопасност и поради това сте изложен/а на насилие, тормоз или постоянни заплахи, това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко и унизително отнасяне.

Но не всеки дребен конфликт със съкилийник ще се счита за заплаха за Вашата безопасност.

пример Ако сте бил/а настанен в килия с човек, който ползва много цинизми, най-вероятно това няма да наруши правата Ви. Но ако преживявате вербален тормоз и заплахи от Вашите съкилийници в продължение на няколко месеца и администрацията на затвора не реагира на Вашите оплаквания, това може да доведе до нарушаване на правата Ви, дори ако не е налице физическо насилие.

Прочетете повече за задължението за разследване и предотвратяване на такова отнасяне.

Право на живот

В най-тежките ситуации, невъзможността да се изолира някой от другите затворници може да доведе до загуба на живот.

Прочетете повече за това как да се направи преценка дали правото на живот е било нарушено.

Как да подадете жалба

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Можете и да подадете молба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×