Специфични процедури за жалби

В някои ситуации трябва да подадете оплакване до конкретни институции, създадени за разрешаване на специфични видове оплаквания, като разследване на престъпления или актове на дискриминация.

По начало, трябва да подадете жалбата си до определена външна за пенитенциарната система институция, когато администрацията на затвора не е достатъчно квалифицирана или независима, за да разгледа жалбата Ви и когато има други институции, създадени за разглеждане на такива видове оплаквания.

Най-често срещаните изключения от общите процедури са:

Ресурси

Последно обновяване 30/01/2020