Специфични процедури за жалби

В някои ситуации трябва да подадете оплакване до конкретни институции, създадени за разрешаване на специфични видове оплаквания, като разследване на престъпления или актове на дискриминация.

По начало, трябва да подадете жалбата си до определена външна за пенитенциарната система институция, когато администрацията на затвора не е достатъчно квалифицирана или независима, за да разгледа жалбата Ви и когато има други институции, създадени за разглеждане на такива видове оплаквания.

Най-често срещаните изключения от общите процедури са:

Жалби за престъпления, извършени от друг затворник и служител на затвора

Ако друг затворник или член на персонала на затвора е извършил престъпление спрямо Вас, трябва да уведомите прокурора. Ако бъде образувано наказателно производство, разследването ще се води от разследващ полицай под надзора на прокурора, съгласно общите правила на Наказателно-процесуалния кодекс.

Ако не знаете на кой прокурор да се оплачете, можете просто да изпратите жалбата си до прокуратурата или до Върховна касационна прокуратура. Вашата жалба ще бъде препратена на компетентния прокурор. 

 

Жалби за дискриминация

Ако смятате, че сте жертва на дискриминация въз основа на Вашата етническа принадлежност, националност, религия, пол, увреждане или друг защитен признак, трябва да подадете жалба до Комисията за защита от дискриминация или до съда. Процедурата за жалби е уредена в Закона за защита от дискриминация.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека