В някои ситуации свободата на изразяване може да бъде ограничавана, за да се защити личната сфера на други хора.

Свободата на изразяване срещу личната сфера

Свободата на изразяване може да влезе в конфликт с правото на други индивиди да запазят своя личен живот далеч от общественото внимание. Следователно, необходимо е да се постигне баланс между правото на обществото да научава информация от съществено значение за него и индивидуалното право на личен живот.

В случай на спор, съдилищата могат да наложат ограничения и санкции за публикуването на изявления или публикации, които нарушават личната сфера на някого без необходимост от това. В такъв случай, свободата на изразяване на един човек се явява ограничена с цел защита на личната сфера на другиго.

Право на личен живот

Правото на личен живот включва домашния живот, в това число и Вашето местоположение, кореспонденция, здравословно състояние и други. Разкриването на аспекти от нечий личен живот може да бъде нежелано действие и да увреди личната сфера на този човек, което от своя страна да донесе негативни и болезнени последствия.

Дори и една публикация, която се меси в нечий личен живот, да съдържа вярна информация, тя пак може да бъде ограничена, за да бъде предпазена личната сфера на това лице. 

Обществен статус на индивида и публичен интерес

В някои случаи може да има добра причина за разкриването на детайли около нечий личен живот. Например когато тази информация касае тема, която е от обществено значение и когато разкриването ѝ допринася към обществения дебат. 

Какво може да бъде разкривано и кога то служи на обществения интерес следва да се преценява във всеки индивидуален случай. Статусът на засегнатия човек е свързан с обществения интерес в нейния/неговия личен живот. Когато се касае до публична фигура, чиито действия привличат сериозен обществен интерес, на намесата в личния му/ѝ живот ще се гледа по-снизходително отколкото ако се касаеше за непопулярен обществено човек

Законно ограничение

В случай на нарушение на нечия лична сфера, всяка мярка или санкция, наложена от съд, която ограничава свободата на изразяване на автора или издателя, трябва да бъде законна. Това означава, че мярката или санкцията трябва:

  • Да бъде предвидена в закон
  • Да изпълнява законна цел като защитата на личната сфера на други лица
  • Бъде необходима и пропорционална/съразмерна

За тази секция

В тази секция можете да прочетете повече относно различните аспекти, които са важни при преценка дали определена публикация е нарушила или не правото на личен живот на другиго.

Последно обновяване 26/09/2019