Можете да се опитате да получите обезщетение за нарушение на правото си на справедлив процес, ако сте се опитали да предотвратите или поправите това нарушение по време на процеса, когато това е възможно.

Ако все още смятате, че нарушението на правото ви на справедлив процес не е било коригирано, за да получите обезщетение за такова нарушение, ще трябва да:

Ресурси

Последно обновяване 26/03/2019