Съд и справедлив процес

Явяването пред съд може да се окаже плашещо, особено ако не познавате правата и задълженията си. Това ръководство обяснява какви са Вашите човешки права в съда и как те трябва да бъдат гарантирани.

Възможни са различни ситуации, при които е необходимо да се явите пред съд. Например, за да уредите финансов спор с друго лице или относно жалба срещу решение на държавна институция. Освен това, може да бъдете подсъдим/а, жертва или свидетел в наказателен процес.

Право на справедлив процес

Всяко съдебно производство трябва да следва справедлива и еднаква процедура за всички страни, независимо от това дали решението на съдията и изходът от производството са благоприятни за тях или не. В областта на правата на човека този набор от права се нарича право на справедлив съдебен процес. Основните права, гаранции и задължения, които имате в съда, се съдържат в този набор от права. Прочетете повече за правото на справедлив процес.

За това ръководство

Това ръководство обяснява човешките права в различните видове съдебни производства. Изучаването на правата и задълженията, които Ви гарантират справедлив процес, може да Ви помогне да се подготвите за предстоящото производство или да прецените производството, в което в момента участвате. Ръководството може да Ви информира за потенциалните нарушения на правата Ви и да Ви помогне да разберете как да ги защитите в случай, че са били нарушени.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Изберете съдебно производство по-долу, за да научите за Вашите права и задължения във Вашия конкретен случай или за да прочетете повече за правото на справедлив процес:

Последно обновяване 16/12/2022